Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 365~04


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Ξένου Τύπου του Λονδίνου J.Coudurier de Chassaigne προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ανακοινώνει την αναβολή του γεύματος που τον είχε προσκαλέσει.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1913 Ιανουάριος 18
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
De Chassaigne J. Coudurier Πρόεδρος της Ένωσης Ξένου Τύπου του Λονδίνου
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Λονδίνο
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Λονδίνο
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γαλλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανακοινώνει την αναβολή του γεύματος στο οποίο είχε καλέσει τον Ε.Βενιζέλο και ελπίζει ότι θα αποδεχτεί τη νέα πρόσκληση, όταν θα πραγματοποιηθεί τελικά αυτό το γεύμα.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution