Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 364~096


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Αχ.Καλεύρα προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της εκλογής νέου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Δεκέμβριος 20
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καλεύρας Αχιλλέας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πέραν Κωνσταντινούπολης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ζήτημα της εκλογής νέου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, διαπιστώνοντας ότι ο ελληνισμός της Πόλης είναι διηρημένος σε πολλά στρατόπεδα και εκφράζοντας την υποστήριξή του στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Προύσας, εφιστώντας υπέρ αυτού την προσοχή του Ε.Βενιζέλου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Έλληνες Κωνσταντινούπολης
Μητροπολίτης Προύσας
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution