Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 364~049


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Τμηματάρχη του Τμήματος Αμέσων Φόρων του Υπουργείου Οικονομικών προς το Ιδιαίτερο Γραμματέα του Ε.Βενιζέλου με την οποία τον ενημερώνει ότι πρέπει να πληρωθεί το υπόλοιπο μισό του φόρου εισοδήματος του Πρωθυπουργού για το έτος 1911.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Αύγουστος 16
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τμηματάρχης του Τμήματος Αμέσων Φόρων του Υπουργείου Οικονομικών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ιδιαίτερο Γραφείο του Πρωθυπουργού
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution