Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 364~044


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Πέτρου Μπινιάρη προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με τη δράση δύο ελλήνων ομογενών στο Solt Lake City της Utah.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Αύγουστος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μπινιάρης Πέτρος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Salt Lake City
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην εκμετάλλευση των Ελλήνων ομογενών από τους Λεωνίδα Σκλήρη και Βασίλειο Καραβέλη και στην αδιαφορία του Έλληνα Πρέσβη Χαρτατζόγλου και ζητεί την παρέμβαση του Ε.Βενιζέλου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Έλληνες Ομογενείς του Salt Lake City
Καραβέλης Βασίλειος
Σκλήρης Λεωνίδας
Χαρταζόγλου Πρέσβης της Ελλάδας στη Utah
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution