Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 364~036


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του M.H.Gouverneur προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία τον διαβεβαιώνει για την ποιότητα του Ν.Κ.Αδοσίδη και την καταλληλότητά του για τη θέση του Προξένου της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο της Καλιφόρνιας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Ιούνιος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Gouverneur M.H.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Wilmington
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιγράφει τα προσόντα που επέδειξε ο Ν.Κ.Αδοσίδης κατά τη διάρκεια των έξη χρόνων που τον γνωρίζει και τον προτείνει ανεπιφύλακτα για τη θέση του Προξένου της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αδοσίδης Ν.Κ. Πολεμικός Ανταποκριτής της εφημερίδας "Los Angeles Times"
Πρόξενος της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο της Καλιφόρνιας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution