Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 364~020


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Αλ.Σύνεσου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με πληροφορίες που έλαβε για τη θέση της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Ιταλίας επί του Κρητικού ζητήματος, τη στάση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην περίπτωση αποδοχής των Κρωτών Βουλευτών στην Ελληνική Βουλή και τις Βουλγαρορουμανικές σχέσεις.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1912 Μάρτιος 22
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σύνεσος Αλέξ.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Κωνσταντινούπολη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στις πληροφορίες που άντλησε από συναντήσεις που είχε με διπλωμάτες στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με το Κρητικό ζήτημα και την αρνητική θέση της Αγγλίας και της Ρωσίας και την ουδέτερη της Ιταλίας απέναντι στην πρόταση της Γαλλίας να δοθεί στην Κρήτη παρόμοιο πολίτευμα με αυτό της Ανατολικής Ρωμυλίας, κάνει λόγο για τις απειλές της Οθωμαντικής Αυτοκρατορίας για πόλεμο εναντίον της Ελλάδας στην περίπτωση που δεχτεί το ελληνικό Κοινοβούλιο τους Κρήτες βουλευτές και τελειώνει με μιά αναφορά του στις βουλγαρορουμανικές σχέσεις.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βουλή των Ελλήνων
Κρήτες Βουλευτές
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Ανατολική Ρωμυλία
Βουλγαρία
Γαλλία
Ιταλία
Κωνσταντινούπολη
Μεγάλη Βρετανία
Ρουμανία
Ρωσία
Τουρκία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution