Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 360~12


ΤΙΤΛΟΣ
Τηλεγράφημα του προέδρου και του αντιπροέδρου του τμήματος Δημοκρατικής Αμύνης Ιεράπετρας Κων.Δεδελετάκη και Εμμ.Μαστοράκη προς τον Ε.Βενιζέλο με το οποίο τον πληροφορούν ότι έχουν καταλάβει την επαρχία της Ιεράπετρας με τη συνεργασία της Αστυνομίας και ότι τίθενται στο πλευρό του.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1935 Μάρτιος 3
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Δεδελετάκις Κωνστ. Πρόεδρος τμήματος Δημοκρατικής Αμύνης Ιεράπετρας
Μαστοράκις Εμμ. Αντιπρόεδρος τμήματος Δημοκρατικής Αμύνης Ιεράπετρας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Ιεράπετρα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Χανιά
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution