Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 353~31


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Wilhelm Kaiser προς τον Βασιλιά Κωνσταντίνο σχετικά με τις διαθέσεις της Entente και τη στάση της Ελλάδας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1915 Ιανουάριος 16/29
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Kaiser Wilhelm
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κωνσταντίνος Α'- Βασιλιάς των Ελλήνων- 1868-1923
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γερμανική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το αντίγραφο έχει γραφτεί από τον Ε.Βενιζέλο.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτρέπει τον Βασιλιά Κωνσταντίνο να μείνει η Ελλάδα ουδέτερη και εκθέτει τους λόγους για τους οποίους η Entente δεν θα κρατήσει τις υποσχέσεις της. Αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του για την Ελλάδα οφείλεται στην αγάπη του γι'αυτήν και στον συγγενικό δεσμό του.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Entente
Κωνσταντίνος Α'- Βασιλιάς των Ελλήνων- 1868-1923
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution