Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 353~24


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Ι.Γεννάδιου προς τον Mark Kerr σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την αγορά του yacht "Αλβιών" από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1914 Απρίλιος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γεννάδιος Ιωάννης 1844-1932
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Λονδίνο
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Kerr, Mark- Αντιναύαρχος
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη συνάντησή του με τον Pasley σχετικά με την αγορά του yacht "Αλβιών".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Pasley
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Albion (yacht)
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution