Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 346~81


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με το χρηματιστηριακό ζήτημα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Ιούλιος 3
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Φιλάρετος Δημήτριος Ν.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκθέτει τις απόψεις του σχετικά με το χρηματιστηριακό ζήτημα και ζητεί την προστασία του Ε.Βενιζέλου υπό προϋποθέσεις που θέτει ο ίδιος, προκειμένου να υποσχεθεί την πληρωμή των υποτιμημένων εθνικών χρεωγράφων. Αναφέρεται, τέλος, στο ζήτημα της οφειλής του των καθυστερουμένων φόρων και ζητεί να του δοθεί αναστολή.
ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομία Δημόσια
Οικονομία Τράπεζες
Οικονομία-- Φορολογία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution