Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 346~55


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Υποστρατήγου, Α.Μερεντίτη, προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την υπογραφή πρωτοκόλλου από ορισμένους Αξιωματικούς, σύμφωνα με το οποίο θα υποδεικνύουν αυτοί ποιοί θα τοποθετηθούν σε διοικητικές και ανώτατες θέσεις.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Ιούνιος 22
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μερεντίτης Α. Υποστράτηγος, Διευθυντής της Πολεμικής Αεροπορίας
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
10
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καταγγέλει την πρωτοβουλία ορισμένων αξιωματικών να υπογράψουν πρωτόκολλο με το οποίο μπορούν αυτοί να αποφασίζουν για το ποιοί θα τοποθετούνται σε διοικητικές και ανώτατες θέσεις και προτείνει τρόπους για την τιμωρία τους.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Έλληνες αξιωματικοί
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
Στρατός
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
8


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution