Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 346~45


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία προτείνει τη διεθνή διάδοση των καπνών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της Ελλάδος.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Ιούνιος 16
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Φιλάρετος Δημήτριος Ν.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνει την ίδρυση ελληνο-αγγλικού καπνεμπορικού οργανισμού για τη διάδοση των ελληνικών καπνών, με απώτερο σκοπό τη συσσώρευση περισσότερου συναλλάγματος. Πιστεύει ότι έτσι θα σταθεροποιηθεί η δραχμή και η Ελλάδα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλα τα οικονομικά, νομισματικά και δημοσιονομικά της προβλήματα. Εκείνο που χρειάζεται είναι μόνο ισχυρή διεθνής οργάνωση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνο-Αγγλικός Καπνεμπορικός Οργανισμός
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Καπνά
ΘΕΜΑΤΑ
Εμπόριο Διεθνές
Οικονομία Νόμισμα
Οικονομία Συνάλλαγμα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution