Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 346~08


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Δ.Ν.Φιλάρετου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την ανάληψη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας από τον Κοριζή.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάιος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Φιλάρετος Δημήτριος Ν.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εκφράζει την άποψη ότι ο Κοριζής πρέπει να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αναφέρει για ποιούς λόγους είναι ο καταλληλότερος για αυτή τη θέση. Επιμένει, τέλος, στην απομάκρυνση του Π.Βουρλούμη από τη θέση αυτή.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βουρλούμης Παναγιώτης 1867-1950
Κορυζής
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control



                                                                            


infolib-libsolution