Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 346~05


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Δ.Σαχτούρη προς τον Ε.Βενιζέλο με την οποία του ζητεί να τον διορίσει πάλι στη θέση του Πρεσβευτή σε κάποια Πρεσβεία της Κεντρικής Ευρώπης.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Μάιος 8
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σαχτούρης Δ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και ζητεί να διοριστεί στη θέση του Πρεσβευτή σε κάποια από τις Πρεσβείες της Κεντρικής Ευρώπης για να αντεπεξέλθει στις οικονομικές οικογενειακές του υποχρεώσεις.
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution