Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 250~30


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα Χρ.Καραϊσκάκη προς τον Εισαγγελέα των εν Αθήναις Εφετών "περί απονομής χάριτος συμφώνως τα άρθρ.5 εδ. ε και στ του Νόμου 3861".
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1934 Απρίλιος 12
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Καραϊσκάκης Χρήστος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει για ποιό λόγο καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αναφέρεται σε προηγούμενες προσπάθειές του για απονομή χάριτος και ζητεί να προταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να του απονεμηθεί η χάρις λόγω της πάθησής του.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
0infolib-libsolution