Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 250~05


ΤΙΤΛΟΣ
Μελέτη Στεφ.Παπακωνσταντίνου σχετικά με τα δικαιώματα του δημοσίου επί των γαιών στις Νέες Χώρες.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1914 Αύγουστος 5
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παπακωνσταντίνου Στέφανος δικηγόρος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Κοζάνη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Μελέτη
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
20
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στις κατηγορίες των κτημάτων και στο καθεστώς που προϋπήρχε της προσάρτησης, στα δικαιώματα του δημοσίου, στη νομική σχέση της "κολλιγίας", στο είδος των γαιών και προτείνει μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων τόσο των ιδιοκτητών όσο και του δημοσίου.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικό Δημόσιο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
0infolib-libsolution