Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 246~44


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσει η Κυβέρνηση για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
χ.χ.
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
11
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ιδιαίτερο βάρος που δόθηκε στη σταθεροποίηση του νομίσματος εις βάρος της εγχώριας παραγωγής και τονίζει ότι, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας, είναι απαραίτητο να μελετάται η κατάσταση τόσο από την πλευρά των δημοσίων οικονομικών όσο και των ιδιωτικών. Προτείνει κατευθύνσεις για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνική Κυβέρνηση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
0infolib-libsolution