Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 246~36


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα της Ανώνυμης Εταιρείας "Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-ΕΛΚΑ" προς την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών σχετικά με τον προφορικό διαγωνισμό για την προμήθεια 50 εκατομμυρίων χαλκογραφημένων γραμματοσήμων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1931 Απρίλιος 6
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-ΕΛΚΑ (Ανώνυμη Εταιρεία)
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στον προφορικό διαγωνισμό για την προμήθεια 50 εκατομμυρίων χαλκογραφημένων γραμματοσήμων και στην αγγλική Εταιρεία Πέρκινς-Βακόμ που έλαβε μέρος, τονίζοντας για ποιούς λόγους συμφέρει περισσότερο το Δημόσιο να συμφωνήσει με την Εταιρεία "Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-ΕΛΚΑ" για την προμήθεια των γραμματοσήμων. Συγκεκριμένα, τονίζει την αδυναμία του ελληνικού Δημοσίου να ελέγξει τα εργοστάσια του εξωτερικού και, τέλος, προτείνει τον αποκλεισμό του αγγλικού Οίκου από το διαγωνισμό.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-ΕΛΚΑ (Ανώνυμη Εταιρεία)
Ελληνικό Δημόσιο
Πέρκινς-Βακόμ (εταιρεία)
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
0infolib-libsolution