Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 246~04


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτηση Αικ.Περπιράκη προς την Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ζητεί να της αποδοθούν οι αποδοχές που της έχουν παρακρατηθεί.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Περπιράκη Αικατερίνη
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ζήτημα της εξαφάνισης των πιστοποιητικών ασθενείας της, καταγγέλοντας συγκεκριμένους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ζητεί να της αποδοθούν οι αποδοχές που της έχουν παρακρατηθεί.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
0infolib-libsolution