Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 192~11


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα του Εμμ. Τσουδερού σχετικά με την έκθεση της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα που προορίζονται για την αποπληρωμή των δανείων του ελληνικού κράτους.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1931 Απρίλιος 22
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τσουδερός Εμμανουήλ Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 1882-1956
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
29
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στο υπόμνημα υπάρχουν σχετικοί πίνακες.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διεθνής Οικονομική Επιτροπή
ΘΕΜΑΤΑ
Δάνεια
Οικονομία Δημόσια
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
29


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution