Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 192~07


ΤΙΤΛΟΣ
Εισήγηση σχετικά με την έκθεση του Διοικητή Αλέξ. Διομήδη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδας προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με τα πεπραγμένα του έτους 1929.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1930 Μάρτιος 19
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διομήδης Αλέξανδρος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 1875-1950
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τράπεζα της Ελλάδος Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Εισήγηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
53
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γίνεται ανφορά στην πολιτική της Τράπεζας όσον αφορά το συνάλλαγμα, τη συναλλαγματική κίνηση, το εμπορικό ισοζύγιο, το εμπόριο καπνού, την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων, τις αλλαγές στο καταστατικό της κ.α.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Τράπεζα της Ελλάδος
ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομία Τράπεζες
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
54


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution