Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 192~06


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα του H. C. Finlayson σχετικά με τη διαχείριση χρημάτων και χρεωγράφων για λογαριασμό πελατών (Ταμείων και Νομικών Προσώπων) από την Τράπεζα της Ελλάδας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1930 Μάρτιος 10
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Finlayson H.C.F.
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6+6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Finlayson επιχειρηματολόγεί καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η έκδοση έντοκων γραμματίων μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην Τράπεζα αλλά για τα Ταμεία είναι προτιμότερο οι τοποθετήσεις να γίνονται σε γραμμάτια του Δημοσίου και σε εμπορικά ενώ θεωρεί ότι δε χρειάζεται καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο.
ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομία Δημόσια
Οικονομία Τράπεζες
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution