Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 217~58


ΤΙΤΛΟΣ
Αναφορά κατοίκων της Κάτω Αχαΐας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα ζητήματα της περιοχής τους.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Ιούλιος 14
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Διδάχος Χρ. Κάτοικος Κάτω Αχαΐας
Και άλλοι
Νικόπουλος Ιωάννης Α. Κάτοικος Κάτω Αχαΐας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Κάτω Αχαΐα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αναφορά
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται στο συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν, προκειμένου να συσταθεί αποθήκη σταφιδοκάρπου στην κωμόπολή τους, να αποξηρανθούν δύο λίμνες, που βρίσκονται στη μέση της πόλης, και ήταν επιβλαβείς για την υγεία τους, να επισκευαστεί ο δρόμος που τους ενώνει με το σταθμό Κάτω Αχαΐας και επισημαίνουν ότι ήταν περιττή η διατήρηση των επιστατών των σχολείων της περιοχής, καθώς εμφανίζονταν "οσάκις ενθυμούνται" και επισκέπτονταν μόνο το ταμείο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σταφίδα
ΘΕΜΑΤΑ
Δημόσια έργα Υδραυλικά - αποστραγγιστικά
Εκπαίδευση Δημοτική
Υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution