Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 217~25 - 44


ΤΙΤΛΟΣ
Αναφορά του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς τον Υπουργό Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης Απ. Αλεξανδρής ζητώντας του να ενδιαφερθεί για την αίτηση που του είχε αποστείλει παλαιότερα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Ιούνιος 13
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γολέμης Χ.Α. Εντεταλμένος Σύμβουλος του 1ου Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων και Αξιωματικών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χαλκίδα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αλεξανδρής Απόστολος Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως της Ελλάδας 1879-1961
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αναφορά
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Γιουγκοσλαβική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
Εκκλησία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution