Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 217~25 - 43


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτηση του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών Απ. Αλεξανδρή σχετικά με τη λύση της υπόθεσής του.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Ιούνιος 3
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γονέμης Αλέξανδρος Γ. Αρχιμανδρίτης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χαλκίδα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αλεξανδρής Απόστολος Υπουργός Εκκλησιαστικών και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως της Ελλάδας 1879-1961
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητά να ληφθούν υπόψη όλα τα έγγραφα, που του αποστέλλει, και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις ώστε να τερματισθεί οριστικά η υπόθεσή του.
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
Εκκλησία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution