Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 217~25


ΤΙΤΛΟΣ
Αναφορά του Αρχιμανδρίτη Αλέξανδρου Γ. Γονέμη προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με επαγγελματική και προσωπική του υπόθεση.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Ιούνιος 16
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γονέμης, Αλέξανδρος Γ.- Αρχιμανδρίτης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Χαλκίδα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αναφορά
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
7
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(Επισυναπτ. Σχετ. 16), βλ. τεκμήρια αρ. εισ. 217-26 ως 217-44.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητά την "επαγγελματική" του αποκατάσταση, δηλαδή την τοποθέτησή του σε κάποια εφημεριακή θέση ή, σε περίπτωση που δε συμβεί, να του δοθεί η δυνατότητα να εκποιήσει το σπίτι του στην Κέρκυρα και να πάρει μαζί του την οικογένειά του και τα οστά των προγόνων του.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Κέρκυρα
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
Ιδιοκτησία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution