Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 217~17


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτηση πολλών φιλοδικαίων Κυθηρίων προς τον Ε. Βενιζέλο υπέρ της επαναπρόσληψης ή μέσω της χορήγησης σύνταξης αποκατάστασης του Ιωάννη Γ. Κασιμάτη.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1911 Μάιος 18
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Και άλλοι
Παυλάκης Εμμανουήλ
Πετρόχειλος Γεώργιος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Κύθηρα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
6
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υπάρχουν οι υπογραφές των αιτούντων Κυθηρίων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται στην απόλυση του Ι. Γ. Κασιμάτη από το Αρχειοφυλάκειο των Κυθήρων, εξαιτίας καταγγελίας των πολιτικών του εχθρών ότι στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα, και αιτούνται την οικονομική του αποκατάσταση.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αρχειοφυλάκειο Κυθήρων
Κασιμάτης Ιωάννης Γρηγορίου
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Κύθηρα
ΘΕΜΑΤΑ
Διορισμός, πρόσληψη, παραίτηση, προαγωγή, λύση σύμβασης, μετάθεση, απόσπαση, μονιμοποίηση, απομάκρυνση, μετάκληση, τιμωρία
Εργασία Απόλυση
Οικονομικές σχέσεις
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution