Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 217~10 - 16


Κύριος Τίτλος
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος.
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Νόμος
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Δραγούμης Στέφανος Υπουργός των Οικονομικών της Ελλάδας
Μαυρομμάτης Επαμεινώνδας Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας
ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
125 αρ.φυλ.
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1910 Μάρτιος 29
ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
σ.4
ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ελληνική
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Νόμος ΓΧΟΒ' (υπ' αριθ. 3672) περί των χορηγουμένων εκ του Δημοσίου Ταμείου μηνιαίων χρηματικών βοηθημάτων.
Νόμος ΓΧΟΕ' (υπ' αριθ. 3675) περί απονομής προνομίου ευρεσιτεχνίας προς κατασκευήν ζακχάρεως εκ σταφυλών ή εκ σταφίδος.
Νόμος ΓΧΟς' (υπ' αριθ. 3676) περί φορολογίας και συλλογής του βαλανιδίου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σταφίδα
ΘΕΜΑΤΑ
Βιομηχανία, βιοτεχνία
Οικονομία-- Φορολογία
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution