Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 217~10 - 11


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα των αδελφών Τασσόπουλων προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της ζαχαροποίησης της σταφίδας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1911>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Τασσόπουλος, Γεώργιος Χ.- Χημικός
Τασσόπουλος, Κ.Χ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ζητούν να ψηφιστεί νομοσχέδιο που είχαν υποβάλλει και είχε εγκριθεί παλαιότερα, με το οποίο τους απονεμόταν το προνόμιο επί μία εικοσιπενταετία να κατασκευάζουν αποκλειστικά ζάχαρη, σε ξηρά κρυσταλλική μορφή, από σταφίδα και σταφύλια.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σταφίδα
Σταφύλια
ΘΕΜΑΤΑ
Βιομηχανία, βιοτεχνία
Νομοθεσία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
9


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution