Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 212~12


ΤΙΤΛΟΣ
Εισηγητική Έκθεση του Διευθυντή Υγειονομικής Υπηρεσίας Μ. Μεταλινού προς τη Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας σχετικά με την ίδρυση ιατρείων για παροχή ιατρικής περίθαλψης στους πρόσφυγες της Μακεδονίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Δεκέμβριος 31
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Μεταλινός Μ. Διευθυντής Υγειονομικής Υπηρεσίας Εποικισμού Μακεδονίας-Θράκης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων Γενική Διεύθυνση Εποικισμού Μακεδονίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Εισηγητική Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
58
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Μακεδονία
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αποκατάσταση προσφύγων
ΘΕΜΑΤΑ
Επιστήμη Ιατρική
Υγεία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
59


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution