Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 212~05


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα του Συνδέσμου Αρβυλεργατών προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη δεινή οικονομική κατάσταση των αρβυλεργατών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Οκτώβριος 23
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Συνεταιρισμοί Αρβυλοποιών Αθηνών - Πειραιώς
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στη δεινή οικονομική κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει οι αρβυλεργάτες από τον περιορισμό των αναγκών του στρατού αλλά και από την εισαγωγή βιομηχανικών ειδών. Ζητούν να δοθεί αποζημίωση σε όσους αρβυλεργάτες δεν μπορούν να μετεκπαιδευθούν λόγω ηλικίας ή λόγω σωματικής ανικανότητας και να μετεκπαιδευθούν μόνο οι νεότεροι.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ελληνικός Στρατός
ΘΕΜΑΤΑ
Βιομηχανία, βιοτεχνία
Εργασία
Οικονομικές σχέσεις
Στρατός
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution