Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 212~02


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του επόπτη εργασίας Μιχαήλ Ν. Κρητικού προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, τμήμα συνεταιρισμών, σχετικά με την ανεργία των αρβυλοποιών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Δεκέμβριος 16
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κρητικός Μιχαήλ Επόπτης εργασίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας- Διεύθυνση Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήμα Συνεταιρισμών
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των εργαζομένων -μέχρι εκείνη τη στιγμή- αρβυλοποιών, στον αριθμό των αρβυλοποιών που αρκούν για την κατασκευή αρβυλών, στα κριτήρια επιλογής τους και, τέλος, στον τρόπο απόλυσης των υπολοίπων.
ΘΕΜΑΤΑ
Βιομηχανία, βιοτεχνία
Εργασία Ανεργία
Εργασία Απόλυση
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution