Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~08 - 31


Κύριος Τίτλος
Ημερήσια διάταξις Νομοθετικής Εργασίας Συνεδρίασις Ε' της 10 Ιουλίου 1929.
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερήσια διάταξη
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Τσιριμώκος, Ιωάννης Δ.- Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιούλιος 10
ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
σ.1
ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ελληνική
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Συζήτησις επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου "περί κυρώσεως συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας Αγροτικής Τραπέζης".
Ψήφισις συνόλου του σχεδίου νόμου "περί τροποποιήσεως του νόμου 3182 ως ούτος ετροποποιήθη διά μεταγενεστέρων νόμων "περί Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως".
ΘΕΜΑΤΑ
Γεωργία
Νομοθεσία
Οικονομία Δημόσια
Οικονομία Τράπεζες
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution