Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~08 - 27


Κύριος Τίτλος
Έκθεση προς τον Ε. Βενιζέλο για την ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας.
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Έκθεση
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Λασκαρίδης Π. Πρόεδρος του Γεωργικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Προκοπίδης Κ. Εκτελεστική Επιτροπή Γ' Πανελληνίου Συνεδρίου
Τάνουλας Α.
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 1
ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
σ.4
ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ελληνική
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αρχικά αναφέρονται τα επιχειρήματα της Κυβέρνησης υπέρ της σύστασης Αυτόνομου Γεωργικού Οργανισμού στο πλαίσιο της Εθνικής Τράπεζας και στη συνέχεια αναλύονται εκτενώς οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ιδρυθεί ανεξάρτητη Γεωργική Τράπεζα.
ΘΕΜΑΤΑ
Γεωργία
Οικονομία Δημόσια
Οικονομία Τράπεζες
Πληθυσμός Αγροτικός
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution