Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~08 - 24


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Αλ. Παπαναστασίου προς το Γεωργικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας για την ίδρυση της Γεωργικής Τράπεζας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 4
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παπαναστασίου Αλέξανδρος Αρχηγός της Δημοκρατικής Ένωσης
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γεωργικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Καλαμάτα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καταφέρεται εναντίον της συνέχισης "της εξυπηρετήσεως της αγροτικής πίστεως από την Εθνική Τράπεζα" είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη σύσταση Αυτόνομου Οργανισμού στο πλαίσιό της και τιθεται υπέρ ενός ανεξάρτητου οικονμικά και διοικητικά ιδρύματος που θα μπορεί να αφοσιωθεί "στους μεγάλους σκοπούς δια τους οποίους προορίζεται".
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΘΕΜΑΤΑ
Γεωργία
Οικονομία Τράπεζες
Πληθυσμός Αγροτικός
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution