Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~08 - 19


ΤΙΤΛΟΣ
Κατάλογος με τίτλο: Αναγκαστικαί εισφοραί υπέρ των Γεωργικών Τραπεζών από Απριλίου 1926.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1929>
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Κατάλογος
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περιλαμβάνονται επίσης οι εισφορές που αποδίδει το κράτος υπέρ των Γεωργικών Τραπεζών από τη φορολογία των καπνών και τα κεφάλαια τους μέχρι 31 Μαρτίου 1929.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γεωργικές Τράπεζες της Ελλάδας
Κοινωφελές Ταμείο Κρήτης
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Αιγαίου νησιά
Ήπειρος
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αγροτική παραγωγή
Καπνά
ΘΕΜΑΤΑ
Κτηνοτροφία
Οικονομία Τράπεζες
Οικονομία-- Φορολογία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution