Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~08 - 11


Κύριος Τίτλος
Σχέδιον Νόμου ψηφισθέν υπό της Βουλής κατά την υπό στοιχείων Θ' της 15 Ιουλίου 1929 Συνεδρίαν αυτής, περί κυρώσεως της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Συμβάσεως "περί συστάσεως και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης".
ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Σχέδιο νόμου
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Βουρλούμης Παναγιώτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας 1867-1950
Δίγκας Δημήτριος Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλάδας
Δροσόπουλος Ιωάννης Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας
Μαρής Γεώργιος Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας
Σπυρίδης Κωνσταντίνος Υπουργός Γεωργίας της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Αθήνα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Ιούνιος 27
ΕΚΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
σ.7
ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ελληνική
ΘΕΜΑΤΑ
Γεωργία
Οικονομία Τράπεζες
Αριθμός Εικόνων :
6


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution