Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~08 - 09


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα των Γεωργικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με το ζήτημα της Διοίκησης της Γεωργικής Τράπεζας και άλλων σχετικών μ' αυτή θεμάτων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1929>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γεωργικά Επιμελητήρια της Ελλάδας
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνουν να διοριστεί Διοικητής της Τράπεζας ο Αλ. Μυλωνάς και η πλειοψηφία του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της να προέρχεται από αντιπροσώπους των γεωργικών οργανισμών, από τις οποίες να εκλέγονται και τα επαρχιακά Συμβούλια. Επίσης ζητούν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια να είναι ετήσιας διάρκεια, ενώ τα μακροπρόθεσμα εξαετή και ο τόκος τους να μην είναι μεγαλύτερος του 7%.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γεωργική Τράπεζα της Ελλάδας
Μυλωνάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑΤΑ
Γεωργία
Δάνεια
Οικονομία Τράπεζες
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution