Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~03


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση του Συνδέσμου Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλας - Θεσσαλονίκης - Βόλου σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την προστασία ελληνικού καπνού.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Οκτώβριος 30
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σύνδεσμος Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Βόλου
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
11
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνονται μέτρα για την προστασία του ελληνικού καπνού που αφορούν στη μέριμνα προς ποιοτική βελτίωση των μέσων και κατώτερων καπνών και η ελάττωση του κόστους, η διευκόλυνση και κατοχύρωση των εμπορικών συναλλαγών του καπνού και η συστηματική προσπάθεια αύξησης της κατανάλωσής του στο εξωτερικό. Επίσης επισημαίνεται ότι τίποτα θετικό δεν θα προσφέρει η δημιουργία Οργανισμού Καπνού καθώς και ότι ίσως παραστεί ανάγκη ρύθμισης της καπνοκαλλιέργειας ανάλογα με τις καταναλωτικές ανάγκες.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Οργανισμός Καπνού
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Καπνά
ΘΕΜΑΤΑ
Εμπόριο
Οικονομία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
11


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution