Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 209~02


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Γεωργικού Επιμελητηρίου Αχαϊοηλίδος προς τη Βουλή των Ελλήνων, την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Γεωργίας Γ. Εξηντάρη και τους αρχηγούς των Κομμάτων σχετικά με την αντιπροσώπευση του γεωργικού κόσμου στη Γερουσία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Μάιος 25
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γεωργικό Επιμελητήριο Αχαϊοήλιδος
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πάτρα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Αρχηγοί Πολιτικών Κομμάτων Περιόδου 1928-1932
Βουλή των Ελλήνων
Ελληνική Κυβέρνηση
Εξηντάρης Γεώργιος Υπουργός Γεωργίας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνεται η εκπροσώπηση των Γεωργικών Επιμελητηρίων στη Γερουσία να γίνεται όχι μόνο από έναν αντιπρόσωπο, όπως όριζεται από το νομοσχέδιο "Περί Γερουσίας", άλλα από οκτώ για την καλύτερη και αναλογικότερη εκπροσώπησή τους.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γερουσία των Ελλήνων
ΘΕΜΑΤΑ
Νομοθεσία
Πληθυσμός Αγροτικός
Πολιτική
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution