Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~81


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα Παραγωγών καπνεμπόρων και Επαγγελματιών Κομοτηνής προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τη διάθεση παλαιών σοδειών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1932>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Παραγωγοί Καπνέμποροι και Επαγγελματίες Κομοτηνής
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Κομοτηνή
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
4
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνεται η απορρόφηση των αποθεμάτων καπνών παλαιών σοδειών 1827-28-29 από την εγχώρια καπνοβιομηχανία και για την κατανάλωσή της στο εξωτερικό και στο εσωτερικό ή την καταστροφή αυτών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Καπνά
ΘΕΜΑΤΑ
Βιομηχανία, βιοτεχνία
Εμπόριο
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution