Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~77


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα της Πανελληνίου Αστικής Ενώσεως Κτηματιών προς τον πρωθυπουργό και υπουργό Δικαιοσύνης Ε. Βενιζέλο, τον Π. Βουρλούμη και τον Κυρ. Βαρβαρέσσο σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν υπέρ των ιδιοκτητών μετά την εγκατάλειψη του Χρυσού Κανόνα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Απρίλιος 25
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Πανελλήνιος Αστική Ένωση Κτηματιών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βαρβαρέσσος Κυριάκος Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
Βουρλούμης Παναγιώτης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας 1867-1950
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προτείνεται η εξόφληση ενυπόθηκων δανείων με δραχμές βάσει της τιμής σταθεροποίησης που είχε το ξένο νόμισμα κατά την ημέρα σύναψής του και αν αυτό δεν είναι δυνατό να ανασταλεί κάθε πληρωμή τοκοχρεωλυσίου δανείου σε χρυσό ή σε ξένο συνάλλαγμα για ένα χρόνο και να υπάρξει μέριμνα για την εξόφληση των δανείων σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με μειωμένο τόκο.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρυσός
ΘΕΜΑΤΑ
Δάνεια
Οικονομία Δημόσια
Οικονομία Δημόσιο χρέος
Οικονομία Νόμισμα
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution