Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~76


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή εμποροβιομηχανικών φορέων της Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν μετά τη φυγή της Ελλάδας από το Χρυσό Κανόνα ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στα εισοδήματα των πολιτών σε σχέση με τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Απρίλιος 22
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Χρηματιστήριο εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρονται μέτρα στο εσωτερικό για τα ενυπόθηκα δάνεια και για τις καταθέσεις σε Τράπεζες, καθώς είναι οι δύο τομείς που επηρεάζονται περισσότερο από την εγκατάλειψη του Χρυσού Κανόνα και τη ροή του συναλλάγματος. Στον εξωτερικό τομέα εφιστά την κρατική μέριμνα στους οφειλέτες σε ξένες τράπεζες καθώς αυτοί θα βρεθούν σε χειρότερη θέση από πριν και προτείνει κρατική διαμεσολάβηση ώστε να πάρουν πίστωση χρόνου και τρόπου εξόφλησης των χρεών τους.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Χρυσός
ΘΕΜΑΤΑ
Δάνεια
Οικονομία Δημόσια
Οικονομία Δημόσιο χρέος
Οικονομικές σχέσεις Διεθνείς
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
5


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution