Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~60-64


ΤΙΤΛΟΣ
Διαβιβαστικό υπομνήματος του Θ. Βρίκου, άμισθου προξένου στη Βαρλέττα της Ιταλίας, προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον Οργανισμό Ελέγχου Εισαγωγής Εξαγωγής των εμπορευμάτων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Απρίλιος 7
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βρίκος Θεόδωρος Άμισθος Πρόξενος εν Βαρλέττα της Ιταλίας
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Διαβιβαστικό
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΘΕΜΑΤΑ
Εμπόριο Εισαγωγικό
Εμπόριο Εξαγωγικό
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution