Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~60-63


ΤΙΤΛΟΣ
Αντίγραφο τηλεγραφήματος της Michael B. Komvopoulo & Co προς την Επιτροπή Εθνικού Νομίσματος προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με τον εκτελωνισμό ρουμανικών αλεύρων.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1932 Φεβρουάριος 8
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Michael B. Komvopoulo & Co
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πειραιάς
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Τηλεγράφημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι ζητείται να γίνει ο εκτελωνισμός ρουμανικών αλεύρων καθώς ήδη έχει υπάρξει τρίμηνη καθυστέρηση και υπάρχει κίδνυνος αλλοίωσης του εμπορεύματος με την άνοδο της θερμοκρασίας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Άλευρα
ΘΕΜΑΤΑ
Εμπόριο Εισαγωγικό
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
1


infolib image control                                                                            


infolib-libsolution