Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 200~18-20


ΤΙΤΛΟΣ
Αίτηση της Ομορρύθμου Εταιρείας Γεωργακόπουλος, Ασσέο και Καπόν προς τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας σχετικά με την προστασία της βιομηχανίας κηρωδών ειδών των Νέων Χωρών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1930 Φεβρουάριος 12
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ομόρρυθμος Εταιρεία Γεωργακόπουλος Ασσέο και Καπόν
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Γενική Διοίκηση Μακεδονίας
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αίτηση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στην πληροφορία ότι οι εργοστασιάρχες παραφίνης και κηρωδών υλών της Παλαιάς Ελλάδας υπέβαλαν υπόμνημα στα Υπουργεία Οικονομικών, και Παιδείας και Εκκλησιαστικών, με το οποίο ζήτησαν να τους παραχωρηθεί το αποκλειστικό δικαίωμα της εκμετάλλευσης των κηρωδών ειδών, με σκοπό να αποκλείσουν την βιομηχανία των Νέων Χωρών και ζητείται η παρέμβαση της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας για την αποφυγή αυτού του ενδεχομένου, που θα οδηγήσει σε ζημιά την εταιρεία Γεωργακόπουλος Ασσέο και Καπόν.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδας
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ
Ελλάδα, Νέες χώρες
ΘΕΜΑΤΑ
Βιομηχανία, βιοτεχνία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
2


infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution