Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~54


ΤΙΤΛΟΣ
Επιστολή του Συνδέσμου Αγοραστών Κτημάτων Ανταλλάξιμων Θεσσαλονίκης προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με οικονομικές και φορολογικές διευκολύνσεις καθώς έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
Απρίλιος 4 1932
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Σύνδεσμος Αγοραστών Κτημάτων Ανταλλαξίμων Θεσσαλονίκης
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Θεσσαλονίκη
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Βενιζέλος, Ελευθέριος Κ.- 1864-1936
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
9
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι ο σύνδεσμος ζητά να απαλλαγούν οι ιδιοκτήτες κτημάτων ανταλλάξιμων από τον φόρο οικοδομών επί 15 έτη καθώς δεν έτυχαν των ευεργετημάτων όσων εγκαταστάθηκαν σε κρατικούς συνοικισμούς,να μειωθούν στο 3% οι φόροι γενικώς όπως και στους κρατικούς συνοικισμούς,να καθιερωθεί αυτασφάλεια των αγοραστών ανταλλάξιμων κτημάτων ώστε να αποφευχθεί εκροή σημαντικών ποσών στο εξωτερικό και να γίνει παρέμβαση στην Εθνική Τράπεζα ώστε να μην πιέζει τους καθυστερούντες δόσεις τοκοχρεωλυσίων αγοραστές.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανταλλαγή περιουσιών
ΘΕΜΑΤΑ
Δάνεια
Οικονομία-- Φορολογία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
9


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution