Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 200~16


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση της Ανώνυμης Εταιρείας "Μύλοι Αγ.Γεωργίου" προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με το ζήτημα ανεργίας των εργατών.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1929 Οκτώβριος 15
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ανώνυμη Εταιρεία "Μύλοι Αγίου Γεωργίου"
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πειραιάς
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Επιστολή
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξηγεί για ποιους λόγους το εργοστάσιο της εταιρείας δεν ευθύνεται για το ζήτημα της ανεργίας των εργατών και εκφράζονται διαμαρτυρίες γιατί η Κυβέρνηση με διάφορες αποφάσεις της δυσχεραίνει το έργο της εταιρείας, κάτι το οποίο αποβαίνει σε βάρος ολόκληρης της εθνικής οικονομίας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Αλευροβιομηχανία
ΘΕΜΑΤΑ
Εργασία Ανεργία
Οικονομία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution