Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 200~08


ΤΙΤΛΟΣ
Υπόμνημα της Ένωσης Αρτοεργατών Αθηνών προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κ. Ζαβιτσιάνου σχετικά με το ζήτημα της μείωσης της τιμής τους άρτου.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
1928 Νοέμβριος 9
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ένωση Αρτοεργατών Αθηνών
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αθήνα
ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Ζαβιτσιάνος Κωνσταντίνος Υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας 1879-1943
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Υπόμνημα
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Ελληνική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
3
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρεται στο ζήτημα της μείωσης της τιμής του άρτου και εκφράζεται η άποψη ότι πρέπει να απαγορευτεί η ανέγερση μικρών αρτοποιείων και να επιτρέπεται η δημιουργία μόνο μεγάλων εργοστασίων, η οποία πιθανώς να οδηγήσει στην υπερτίμηση της τιμής του άρτου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Άρτος
ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομία
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Πρωτότυπο
Αριθμός Εικόνων :
3


infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution