Ψηφιακό Αρχείο ΕΙΕ & Μ Ελευθέριος Βενιζέλος


Go to content

Προβολή Τεκμηρίου

[Επιστροφή στα αποτελέσματα αναζήτησης]


Record Identification: ~~~Μουσείο Μπενάκη~Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου~Φάκελος 182~40-42


ΤΙΤΛΟΣ
Έκθεση της Δημοσιονομικής Επιτροπής της Κ.τ.Ε. σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας με ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
<1932>
ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ
Κοινωνία των Εθνών Δημοσιονομική Επιτροπή
ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Παρίσι
ΕΙΔΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Έκθεση
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αγγλική
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
12
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αναφέρει ότι γίνονται προτάσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους ενώ επισυνάπτονται δύο παραρτήματα με συγκεκριμένες προτάσεις-αλλαγές στο καταστατικό λειτουργίας και διοίκησης της Τράπεζας.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Παγκόσμια οικονομική κρίση (κραχ)
ΘΕΜΑΤΑ
Οικονομία Δημόσια
Οικονομία Δημόσιο χρέος
ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ
Αντίγραφο
Αριθμός Εικόνων :
12


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control                                                                            


infolib-libsolution